• Nachádzate sa tu: 
  • Úvod
UKK-hladanie

Úvod

Ústav kriminalistiky a kriminológie

Je znalecká organizácia, zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR, ktorá poskytuje služby hlavne v oblasti kriminalistiky a kriminológie a pri oceňovaní firiem a podnikov.

Je prvou znaleckou organizáciou, zapísanou v odbore kriminalistika.

Našou devízou je aj pri oceňovaní firiem a podnikov aplikovanie striktného dodržiavania objektívnosti, nezaujatosti a nestrannosti.

Naše heslo znie: VY VIETE ČO, MY VIEME AKO, čo v skratke vyjadruje hlbokú znalosť metodických postupov, ktorú uplatňujeme pri vypracovávaní Vami zadaných úloh.


Termín školenia

Zmenárenský kurz overovanie pravosti bankoviek

Prihláste sa na kurz: "Rozpoznávanie platidiel podozrivých z falšovania a pozmeňovania". Odborný kurz je organizovaný v zmysle § 6 ods.8 písm. b) zákona č. 202/1995 Z.z. Devízového zákona.
Kurz sa uskutoční dňa 2. decembra 2016, o 10:00 hod.
Termín uzavretia prihlášok 30. novembra 2016.
Miesto konania Ústav kriminalistiky a kriminológie, Líščie údolie 57, 841 04 Bratislava.

Prihláška
Kontakt mob.: +421 (0) 902 049 729.

Video

Demonštruje automatické rozpoznávanie reči, ktoré sme vyvinuli v rámci výskumnej úlohy "Automatický prepis zvukových nahrávok do textovej podoby".

Stlačte šipku v strede obrazovky.

Údaje

IČO: 44 596 723, DIČ: 202 276 8484, nie sme platcom DPH

Ústav kriminalistiky a kriminológie, s.r.o., zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Sro, Vložka č. 56870/B

Novinky

Odborné analýzy.

ÚKK vykonáva preverovanie priestorov z hľadiska zisťovania prítomnosti skrytých mikrofónov a kamier.

Znalecká činnosť

Rozšírenie činnosti o výkon znaleckých činností v odbore Kriminalistika v odvetví Grafická diagnostika, a v odbore Ekonomika a riadenie podnikov v odvetví Oceňovanie a hodnotenie podnikov.

Školenia

Informácie o odborných kurzoch na rozpoznávanie platidiel podozrivých z falšovania alebo pozmeňovania EURO meny a mien kurzového lístka NBS určeného pre záujemcov o zmenárenskú činnosť, pracovníkov bánk a pokladníkov, ako i iné kurzy nájdete v sekcii školenia.

Akcia

Reklamný priestor na www.ukk.sk za akciovú cenu.

Lokalizovanie IP adresy

Lokalizovať IP adresu počítača, teda kde sa tento počítač fyzicky nachádza a iné užitočné návody najdete v sekcii manuály a návody.

Relácia

Fonoskopia

Stlačte tlačidlo.

Záznam relácie v rádiu Viva, ktorá bola odvysielaná 28.10.2010